Debatt: Nedläggningen i Särna handlar inte om marknadens krafter

Replik: Lennart Sohlberg (S) hamnar rejält snett när han skyller stängningen av apoteket Lavskrikan i Särna på ”marknadens lagar” och ”moderat glesbygdspolitik”. Det blir i själva verket dubbelfel eftersom Sverige styrs av en socialdemokratisk regering och nämnda apotek till 100 procent ägs av den svenska staten.

Från regionens sida vill vi få till en dialog med Apoteket AB med målet att apoteket inte ska behöva stänga med de följder som det skulle få för lokalbefolkningen och tillresta turister. Vi är beredda att vända på alla stenar för att upprätthålla verksamheten i Särna såsom att hjälpa till med rekrytering av personal eller underlätta för privat aktörer att etablera sig. För oss är patienten viktigast, inte driftsformen.

Slutligen är det inte sant att apoteksreformen 2009 medförde en överetablering i storstäderna medan glesbygden lämnades åt sitt öde. Som konstaterades i vårt förra inlägg har antalet apotek ökat kraftigt som en följd av reformen. Den nyetablering som skett har dessutom enligt Sveriges apoteksförening en ”naturlig koppling till apotekstäthet i förhållande till invånarantal”. Glesbygdslän som Jämtland, Västerbotten och Västernorrland har numera högst apotekstäthet i landet. Tack vare moderat glesbygdspolitik.

Ulf Berg (M) Regionstyrelsens ordförande

Region Dalarna

De som köar bryr sig inte om vem som opererar – regeringen borde aldrig tagit bort Alliansens kömiljard

Svar till debattartikeln ”Hyr vi in stafettsjuksköterskor kommer stafettpersonalen i allmänhet att öka – och arbetsmoralen sänkas” som publicerades i DT den 16/2:

Vi inom Sjukvårdsalliansen vill sätta patienten i främsta rummet. Vi vill därför undvika att låsa fast oss vid ideologiska principer eller ägna oss åt spekulationer om framtiden.

Landstingspolitikerna Gunnar Barke , Elin Norén, Per-Inge Nyberg och Kristina Svensson, Socialdemokraterna, tror sig veta att rekryteringen av tio hyrsköterskor för att lösa en akut kris slår upp dörrarna på vid gavel för bemanningslösningar i hela verksamheten.

De verkar även mer oroliga för vad den ordinarie personalen kommer att tycka om sina nya kollegor än över att hitta lösningar för att minska lidandet för de ungefär 1200 patienter som står i kö till kirurgen i Falun.

http://www.dt.se/dalarna/replik-de-som-koar-bryr-sig-inte-om-vem-som-opererar-regeringen-borde-aldrig-tagit-bort-alliansens-komiljard