Vem man skall rösta på handlar, förutom om budskapet och idéerna bakom samhällsbygget, till stor del om trovärdighet. Moderaterna i Falun har idéer och förslag nedbrutet till lokal nivå, samt en analys av vad Falun behöver. Vi är också förberedda att tillsammans med först och främst allianspartier förvalta en valseger, så att våra förslag blir verklighet.
Falu kommun omsätter över 3,3 miljarder kronor, som skall användas klokt och för falubornas bästa.

Välfärden
Välfärden innebär en bra förskola och skola. Skolan måste hålla en hög kvalitet och ge en god utbildning. Inom förskolan är det också särskilt viktigt med hög personaltäthet. Vi vill befästa Falun som en attraktiv skolstad.

Inom omvårdnaden behövs såväl trygghetsboende och anhörigstöd som hemtjänst och särskilt boende. Omsorgen skall vara rättvis och fyllas med ett relevant innehåll. Vi gillar dessutom valfrihet, vilket innebär positiv konkurrens och stimulerar såväl privata som kommunala utförare.

Socialtjänsten har idag svårt att hålla budget. Här skall det inte prutas men arbetet måste vara effektivt och ändamålsenligt. En primär utmaning för oss är att tillsammans med förvaltningen få bättre kontroll över kostnaderna i socialtjänsten.

Kultur och fritid
Faluns profil som både en kultur- och idrottsstad skall värnas. Att satsa på dessa områden är en investering för ett större Falun som gynnar såväl faluborna som besöksnäringen. Våra kulturinstitutioner samt både Världsarvet och Lugnet ska fortsatt utvecklas.

Landsbygd och centrum
Samspelet mellan stad och landsbygd är viktigt och en styrka för Falun. Vi har runt 20 000 invånare på landsbygden och där ska finnas service, kommunikationer och bredband. Man skall kunna bo på landsbygden, kunna arbeta där och snabbt kunna ta sig till andra platser. Pendelparkeringar måste etableras för att underlätta arbetspendling.
Centrum är kommunens vardagsrum. Där måste det finnas butiker, restauranger, caféer och kultur med evenemang. Ett ökat bostadsbyggande i centrum ökar också efterfrågan och ger mer rörelse.

Arbete och företagande
Fler jobb är grunden för både välfärd och integration. För att få fler jobb måste vi arbeta för ett företagsklimat i toppklass. Då kan befintliga företag växa och nya vilja söka sig hit. Det är i de små företagen den framtida utvecklingen kommer att ske.
Vi måste bättra oss på att se företagandet som en värdeskapande resurs och ge utrymme för kreativa människor. Hela vår samlade välfärd bygger på att det finns företag som skapar arbetstillfällen och genererar skatteinkomster.

Ett bättre Falun
Skall man ge god samhällsservice, hållbarhet och utveckling i Falun, så måsta politiken också vara skickad att ta ansvar och leda. Man måste se till att kommunens förvaltningar är effektiva och styrs väl. Dessutom måste politiken ha förmåga och modet att prioritera.
Plattare organisationer och att göra saker rätt leder till att kommunens anställda har möjlighet att utvecklas i arbetet. Att kommunen är en god arbetsgivare är viktigt för medarbetarna. Det ökar trivseln, ger lägre kostnader och leder till bättre service.

Det behövs också en politik som har idéer om samhället och förmåga att göra verkstad; att lyssna, tänka igenom förslag och genomföra dem. Vi har redan i nämnderna visat att vi både kan samarbeta och tänka nytt. Vi sätter Falun bästa främst, före kortsiktiga politiska poäng.

Moderaterna ser till resultatet! Varje skattekrona skall ge effekt och bidra till nödvändig verksamhets- och samhällsutveckling. Vi ser till falubornas bästa och hoppas på din röst i valet. Får vi förtroendet kommer vi att förvalta det genom att arbeta för ett gott resultat och en trygghet i livets olika skeden.

Vi ser fram mot en spännande höst!


Facebooktwitterlinkedin