Svar på Charlotte Osters (S) debattartikel om Moderaternas hyrespolitik

Hur ska väljarna kunna få klarhet, när politiker medvetet misskrediterar partier och för fram rena osanningar? Charlotte Oster gör sig skyldig till detta, långt från det ”vuxna samtalet”. Hon målar först upp en medvetet förfalskad bild av vår politik, som hon sedan kritiserar och förfasas över.

Moderaterna har alls inga förslag om att införa marknadshyror eller någon chockhöjning av hyror! Vi står för ett socialt ansvar! Vi ser dock liksom seriösa bedömare ett behov av att förbättra regelverket för hyressättning.

Charlotte Oster bygger delar av sin debattartikel på en rapport från den ideologiskt närstående Hyresgästföreningen. Den speglar i huvudsak storstäderna. Den icke fungerande bostadsmarknaden i Sverige hämmar tillväxt, jobb, integration, hindrar unga från att få sin första bostad, bidrar till trångboddhet och sociala problem. Bostadsbyggandet kraftigt minskar under 2018, trots behovet.

Socialdemokraterna visar ingen handlingskraft, har ingen egen bostadspolitik! Undermålig styrning och företagens ensidiga byggande har lett till både brist och överkapacitet. Regeringens enda satsning, byggsubventionerna på 11,3 miljarder är verkningslös, som inte attraherar branschen. Färska siffror från riksdagens utredningstjänst visar att knappt fem procent av byggsubventionerna nyttjats.

Vi måste också göra det enklare för fler att äga sitt boende. Det handlar om människors drömmar om ett eget boende!

I Falun är situationen en annan än i storstadsområdena. Charlotte Oster skriver att politiken, genom Kopparstaden AB kan styra helt. Detta är dock en sanning med modifikation. Kopparstaden kan klara att bygga 75 lägenheter/år. Planerna i Falun är 300 bostäder/år. Det innebär att även andra aktörer måste bygga och få lämpliga förutsättningar. Ett kommunalt initiativ till samtal är viktigt för att få effekt.

Grundproblemen kan enbart lösas genom reformer som förkortar och förenklar byggprocessen och skyndar på genomförandet. Exempel är planering, regler för att frigöra mer byggbar mark, nya idéer behövs också för att släppa in de unga på bostadsmarknaden.

Det behövs ett helhetsgrepp; en ny långsiktigt hållbar bostadspolitik.

En röst på Moderaterna säkerställer en bostadspolitiken för alla, oavsett boendeform.

FALUMODERATERNA

Kent Svens (M), Jan E Fors (M) och Gustav Kyrk (M)

 

 


Facebooktwitterlinkedin