Chockhyror – absolut inte!

Moderaternas bostadspolitik förbättrar för alla

Osanningar
Hur ska väljarna kunna få klarhet, när politiker medvetet misskrediterar vårt parti? Det målas medvetet upp en förfalskad bild av vår politik för att skrämma hyresgäster och väljare. Moderaterna har alls inga förslag om att införa marknadshyror eller någon chockhöjning av hyror. Vi står för ett socialt ansvar! Vi ser dock liksom seriösa bedömare ett behov av att förbättra regelverket för hyressättning.

Bristande bostadspolitik
Den icke fungerande bostadsmarknaden i Sverige hämmar tillväxt, jobb, integration, hindrar unga från att få sin första bostad, bidrar till trångboddhet och sociala problem. Bostadsbyggandet har kraftigt minskar under 2018, trots behovet. Socialdemokraterna visar ingen handlingskraft, har ingen egen bostadspolitik. Undermålig styrning och företagens ensidiga byggande har lett till både brist och överkapacitet. Regeringens enda satsning, byggsubventionerna på 11,3 miljarder, är verkningslös och attraherar inte branschen. Färska siffror från riksdagens utredningstjänst visar att knappt fem procent av byggsubventionerna nyttjats. Bristen på helhet gör att det händer för litet.

Bostaden är viktig för människor
Vi måste också göra det enklare för fler att äga sitt boende. Det handlar om människors drömmar om ett eget boende! Men är man hyresgäst måste man kunna känna trygghet över hyresutvecklingen.

I Falun är planerna 300 bostäder/år, som vi står bakom. Kopparstaden kan klara 75 av dessa. Det innebär att även andra aktörer måste bygga och få lämpliga förutsättningar. Ett kommunalt initiativ till samtal är viktigt för att få effekt.

Förändringar behövs!
Grundproblemen kan enbart lösas genom reformer som förkortar, förenklar och minskar kostnaderna i byggprocessen och skyndar på genomförandet. Exempel är planering, regler för att frigöra mer byggbar mark, nya idéer behövs också för att släppa in de unga på bostadsmarknaden. Det behövs ett helhetsgrepp, en långsiktig och hållbar bostadspolitik.

En röst på moderaterna säkerställer en bostadspolitik för alla, oavsett boendeform.


Facebooktwitterlinkedin