• Bättre trafik för bättre miljö!

Trafik och miljöpåverkan hänger ihop. Lustigt nog försöker de rödgröna partierna få oss att tro att deras trafikpolitik skulle vara miljövänligare än vår. Men hur ser det ut egentligen?

I Falun slår de sig för bröstet. Visserligen har trafiken i centrum ökat, men man har ju flyttat en liten del av den ett kvarter närmare Tisken. Storslaget i deras egen självbild, men det innebär självklart ingen som helst förbättring för miljön. Samma sak med den del av trafiken som flyttats några kvarter åt andra hållet. Den enda verkliga effekten av den rödgröna politiken är att trafiken har minskat där den bäst behövs. Dvs i anslutning till butiker, restauranger och andra serviceinrättningar. Nu finns trafiken i stället där den ger mest problem för framkomlighet och buller. För att inte tala om att utsläppen givetvis har ökat.

För många år sedan spärrade de röda av Slaggatan med en telefonkiosk (såna fanns på den tiden). När vi fick tillbaka makten rev vi den och släppte fram trafiken igen. Ingen har någonsin föreslagit att dumheten ska upprepas.

Ett antal år senare fick man för sig att stänga av Södra Mariegatan, vilket skapade jätteproblem. Vi öppnade den igen men gjorde en smartare trafiklösning. Ingen har kommit på idén att stänga av den igen.

Historien upprepar sig. De senaste åren har man stängt av eller begränsat Stigaregatan, Östra Hamngatan och Korsnäsvägen genom stan. Återigen faller det på oss att återställa Faluns ”blodomlopp”.

De röda har också ett förslag att strypa hela Korsnäsvägen. Därmed tvingas ännu mer trafik upp på Kungsgårdsvägen som redan är överbelastad. Mot våra protester drev man också igenom att all trafik till och från det nya bostadsområdet Surbrunn ska gå via Kungsgårdsvägen. Vi har i stället föreslagit smartare på- och avfarter så att trafiken kan gå på Korsnäsvägen som har betydligt bättre kapacitet och ger mindre störningar för de boende.

Det är uppenbart att det krävs borgerligt styre för att få ett Falun som både fungerar och är miljövänligt. Kom ihåg det den 7 april!

Mikael Rosén (m), tidigare kommunalråd

Veronica Zetterberg (m), Ordförande Serviceutskottet


Facebooktwitterlinkedin

Jämställdhet är en frihetsfråga

För oss Moderater är jämställdhet en frihetsfråga. I dag utmanas jämställdheten i Sverige i hög grad av ett omfattande utanförskap. Och när möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar även jämställdheten att minska. Det märks inte minst i hur utrikes födda kvinnor lämnas utanför arbetsmarknaden då det skiljer nästan 20 procentenheter mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättningsgrad. Detta vill vi Moderater ändra på för att skapa ökad tillväxt och förbättrad gemensam välfärd. Inte minst med tanke på den alltmer märkbara arbetskraftsbristen inom vissa yrken i länet. Falu Kommuns sätt att arbeta med så kallad jobbmatchning för att få fler personer i arbete har varit mycket lyckosam och det här arbetssättet vill vi ska få fortsatt hög prioritet – inte minst för att få fler nyanlända kvinnor i arbete.

Willkommen bei der Arbeit! Bienvenue au travail! Welcome to work!

Catharina Enhörning (M)
Falun


Facebooktwitterlinkedin