För oss Moderater är jämställdhet en frihetsfråga. I dag utmanas jämställdheten i Sverige i hög grad av ett omfattande utanförskap. Och när möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar även jämställdheten att minska. Det märks inte minst i hur utrikes födda kvinnor lämnas utanför arbetsmarknaden då det skiljer nästan 20 procentenheter mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättningsgrad. Detta vill vi Moderater ändra på för att skapa ökad tillväxt och förbättrad gemensam välfärd. Inte minst med tanke på den alltmer märkbara arbetskraftsbristen inom vissa yrken i länet. Falu Kommuns sätt att arbeta med så kallad jobbmatchning för att få fler personer i arbete har varit mycket lyckosam och det här arbetssättet vill vi ska få fortsatt hög prioritet – inte minst för att få fler nyanlända kvinnor i arbete.

Willkommen bei der Arbeit! Bienvenue au travail! Welcome to work!

Catharina Enhörning (M)
Falun


Facebooktwitterlinkedin