• Mer om trafik – svar till Jonas Lennerthson

Det blir inte rätt för att två gör fel! I sitt svar säger Jonas Lennerthson att centrumdöden förekommer inte bara i Sverige utan runt om i västvärlden. Det är sant att harakiripolitiken ger samma usla resultat i andra länder som i Sverige. Påhittet att strypa sina egna stadskärnor är ju inte ens en svensk ide utan kommer från utländska miljonstäder. Städer som inte har någonting gemensamt med våra svenska städer, vare sig när det gäller utmaningar eller lösningar. Försöken att vara ”modern” och tillämpa miljonstadspolitik i i små och medelstora städer ger lika usla resultat överallt.

Lennerthson skyller centrumdöden på att butikerna vill vara där det är lätt att komma till och där det finns många kunder. Varför vill då s/mp aktivt strypa trafik och parkeringar i stan? Lennerthson är uppenbarligen medveten om att det är hans egen politik som gör det svårt eller omöjligt att driva butiker och restauranger i centrum. Om han trodde på det han själv säger skulle han inte behöva strypa gatorna, trafiken skulle ju försvinna av sig självt i alla fall!

Falun har nästan 60.000 invånare, av dem bor bara några procent i stadskärnan. Alla andra måste åka för att komma dit. Vart ska de ta vägen för att handla, äta, klippa sig osv när det blir för krångligt att ta sig in i stan och att parkera? Jag har ingenting emot att folk handlar på ICA Maxi eller i Borlänge, men jag vill inte att de ska känna sig tvingade att göra det.

S/mp struntar i de mer än 50.000 falubor som inte bor centralt eller ens i Falu tätort. Längre bort än Daglöstäkten eller Östanfors så ingår man inte i deras samhälle. Är du gammal, sjuk, funktionshindrad eller av annat skäl inte kan släpa dina varor genom stan till externa parkeringar så är du inte heller välkommen i de rödgrönas stad. Där finns bara plats för den friska vältränade medelålders medelklass som bor centralt och tydligen anses vilja ha centrum som sitt privata promenadområde men som ändå förväntar sig att all service ska finnas kvar. Trots att de enligt s/mp helst sitter på krokiga parkbänkar och tittar på ån,

Jag delar inte denna människosyn. Jag delar inte föraktet för människor som inte kan cykla kilometervis för att handla. Jag anser att centrum ska vara tillgängligt för alla, inte bara de som bor där. Den som inte står ut med folkliv och rörelse på gatorna, trafik och musik från krogarna kanske inte ska bo mitt i smeten?

Mikael Rosén


Facebooktwitterlinkedin

• Harakiri

Varför begår svenska stadskärnor harakiri på löpande band? Kan det bero på att harakiri är en form av självmord som syftar till att bevara personens heder, och att vissa stadsplanerare och politiker tycker att det är viktigare att inför sina kollegor bevara sin egen heder än sina städer? Hur ska man annars förklara det som nu pågår runt om i vårt land?

Mönstret är detsamma. Man stryper trafiken och möjligheterna att parkera vilket gör att kunderna försvinner från stadskärnorna. Butiker, restauranger och annan service går omkull eller flyttar. Kunderna, dvs vi alla, som inte längre kan tillgodose sina behov i stadskärnorna måste göra det någon annanstans. Ofta blir man hänvisad till externa köpcentra eller e-handel, ibland till de stora livsmedelshallarna som mer och mer antar rollen av de gamla varuhusen när det gäller sortimentet. Kännetecknande för dem som tar över stadskärnans funktioner är att de har det som tidigare kännetecknade stadskärnor: goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter.

De som dödar våra stadskärnor sover gott om natten. De skyller på extern- och e-handeln, och försvarar sina åtgärder med att det var för miljöns skull. Båda argumenten är naturligtvis felaktiga. Miljön vinner ingenting på att man flyttar servicefunktionerna från stadskärnan där de låg väl samlade till externa lägen som tvingar kunderna att åka mer och längre. Inte ens de som bor i stadskärnorna kan längre gå och handla, även de måste nu åka.

Detta självskadebeteende drabbar både befolkningen och miljön och måste upphöra!

Mikael Rosén, Kent Svens, Andreas Johansson


Facebooktwitterlinkedin

• Ny teknik ger mer trafik

Många tycks tro att den nya teknik som det talas så mycket om ska ge mindre biltrafik i framtiden. Det är en fantasi utan grund i verkligheten eller vetenskapen. I själva verket talar allt för att det blir tvärtom.

Elbilar. En elbil är typiskt sett relativt dyr i inköp men kostar oerhört lite att köra. Milkostnaden för ”drivmedel” dvs el är ca 3-4 kronor per mil. För en ”fossilbil” är motsvarande kostnad ca 5-15 kronor. En bussresa kostar ca 10 gånger mer än motsvarande resa med en elbil. All erfarenhet och ekonomisk vetenskap säger att när något blir betydligt billigare så ökar användningen. Övergången till elbilar kommer därför att (kraftigt) öka bilkörningen.

Självkörande bilar och bildelning. Kombinationen kan möjligen leda till färre fordon, men den ger ökad trafik. Ett sådant fordon fungerar som en taxi på så sätt att fordonet får en tomkörning som typiskt sett är lika lång som den nyttiga resan. Det är därför taxi har framkörningsavgifter. Viss samordning kan naturligtvis förekomma vilket minskar effekten. Forskare i Kalifornien har beräknat nettoeffekten till en faktor 1,7. Det innebär att 1 kilometers nyttig transport leder till 1,7 kilometers fordonstrafik. Om alla skulle åka lika mycket som idag men göra det med delade självkörande bilar skulle biltrafiken öka med 70%!

Internethandel. Det traditionella sättet att frakta varor till butiker där de hämtas av kunden är mycket effektivt och bygger på samordnade transporter hela vägen utom den sista sträckan från butiken till hemmet. Med e-handel upphör samordningen redan hos tillverkaren, eller i bästa fall grossisten. Ett fåtal större samordnade leveranser ersätts av ett mycket större antal små leveranser. Till detta kommer all returhantering. Jämfört med butikshandel returneras en förhållandevis stor andel av de varor som beställs på internet. Även returerna måste transporteras, ofta till utlandet. Problemet är så stort att regeringen har beställt en särskild utredning av frågan.

Vart och ett av dessa nya inslag i vårt samhälle leder till ökad trafik och tillsamman kommer effekterna att bli dramatiska. Till detta kommer de ”gamla” anledningarna till ökad trafik, dvs befolkningsökning och ökad arbetspendling.

Även om det kommer att dröja något decennium innan vi ser effekterna full ut så är de redan fullt märkbara. Vi måste därför ta vårt ansvar och redan nu planera vårt samhälle utifrån den mycket kraftiga trafikökning vi nu lägger grunden till. Alternativet är att våra barn får tillbringa orimligt mycket av sina liv i oändliga bilköer i samhällen som inte fungerar.

Mikael Rosén, Kent Svens, Veronika Zetterberg


Facebooktwitterlinkedin