Varför begår svenska stadskärnor harakiri på löpande band? Kan det bero på att harakiri är en form av självmord som syftar till att bevara personens heder, och att vissa stadsplanerare och politiker tycker att det är viktigare att inför sina kollegor bevara sin egen heder än sina städer? Hur ska man annars förklara det som nu pågår runt om i vårt land?

Mönstret är detsamma. Man stryper trafiken och möjligheterna att parkera vilket gör att kunderna försvinner från stadskärnorna. Butiker, restauranger och annan service går omkull eller flyttar. Kunderna, dvs vi alla, som inte längre kan tillgodose sina behov i stadskärnorna måste göra det någon annanstans. Ofta blir man hänvisad till externa köpcentra eller e-handel, ibland till de stora livsmedelshallarna som mer och mer antar rollen av de gamla varuhusen när det gäller sortimentet. Kännetecknande för dem som tar över stadskärnans funktioner är att de har det som tidigare kännetecknade stadskärnor: goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter.

De som dödar våra stadskärnor sover gott om natten. De skyller på extern- och e-handeln, och försvarar sina åtgärder med att det var för miljöns skull. Båda argumenten är naturligtvis felaktiga. Miljön vinner ingenting på att man flyttar servicefunktionerna från stadskärnan där de låg väl samlade till externa lägen som tvingar kunderna att åka mer och längre. Inte ens de som bor i stadskärnorna kan längre gå och handla, även de måste nu åka.

Detta självskadebeteende drabbar både befolkningen och miljön och måste upphöra!

Mikael Rosén, Kent Svens, Andreas Johansson


Facebooktwitterlinkedin