• Mer om trafik – svar till Jonas Lennerthson

Det blir inte rätt för att två gör fel! I sitt svar säger Jonas Lennerthson att centrumdöden förekommer inte bara i Sverige utan runt om i västvärlden. Det är sant att harakiripolitiken ger samma usla resultat i andra länder som i Sverige. Påhittet att strypa sina egna stadskärnor är ju inte ens en svensk ide utan kommer från utländska miljonstäder. Städer som inte har någonting gemensamt med våra svenska städer, vare sig när det gäller utmaningar eller lösningar. Försöken att vara ”modern” och tillämpa miljonstadspolitik i i små och medelstora städer ger lika usla resultat överallt.

Lennerthson skyller centrumdöden på att butikerna vill vara där det är lätt att komma till och där det finns många kunder. Varför vill då s/mp aktivt strypa trafik och parkeringar i stan? Lennerthson är uppenbarligen medveten om att det är hans egen politik som gör det svårt eller omöjligt att driva butiker och restauranger i centrum. Om han trodde på det han själv säger skulle han inte behöva strypa gatorna, trafiken skulle ju försvinna av sig självt i alla fall!

Falun har nästan 60.000 invånare, av dem bor bara några procent i stadskärnan. Alla andra måste åka för att komma dit. Vart ska de ta vägen för att handla, äta, klippa sig osv när det blir för krångligt att ta sig in i stan och att parkera? Jag har ingenting emot att folk handlar på ICA Maxi eller i Borlänge, men jag vill inte att de ska känna sig tvingade att göra det.

S/mp struntar i de mer än 50.000 falubor som inte bor centralt eller ens i Falu tätort. Längre bort än Daglöstäkten eller Östanfors så ingår man inte i deras samhälle. Är du gammal, sjuk, funktionshindrad eller av annat skäl inte kan släpa dina varor genom stan till externa parkeringar så är du inte heller välkommen i de rödgrönas stad. Där finns bara plats för den friska vältränade medelålders medelklass som bor centralt och tydligen anses vilja ha centrum som sitt privata promenadområde men som ändå förväntar sig att all service ska finnas kvar. Trots att de enligt s/mp helst sitter på krokiga parkbänkar och tittar på ån,

Jag delar inte denna människosyn. Jag delar inte föraktet för människor som inte kan cykla kilometervis för att handla. Jag anser att centrum ska vara tillgängligt för alla, inte bara de som bor där. Den som inte står ut med folkliv och rörelse på gatorna, trafik och musik från krogarna kanske inte ska bo mitt i smeten?

Mikael Rosén


Facebooktwitterlinkedin

• Harakiri

Varför begår svenska stadskärnor harakiri på löpande band? Kan det bero på att harakiri är en form av självmord som syftar till att bevara personens heder, och att vissa stadsplanerare och politiker tycker att det är viktigare att inför sina kollegor bevara sin egen heder än sina städer? Hur ska man annars förklara det som nu pågår runt om i vårt land?

Mönstret är detsamma. Man stryper trafiken och möjligheterna att parkera vilket gör att kunderna försvinner från stadskärnorna. Butiker, restauranger och annan service går omkull eller flyttar. Kunderna, dvs vi alla, som inte längre kan tillgodose sina behov i stadskärnorna måste göra det någon annanstans. Ofta blir man hänvisad till externa köpcentra eller e-handel, ibland till de stora livsmedelshallarna som mer och mer antar rollen av de gamla varuhusen när det gäller sortimentet. Kännetecknande för dem som tar över stadskärnans funktioner är att de har det som tidigare kännetecknade stadskärnor: goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter.

De som dödar våra stadskärnor sover gott om natten. De skyller på extern- och e-handeln, och försvarar sina åtgärder med att det var för miljöns skull. Båda argumenten är naturligtvis felaktiga. Miljön vinner ingenting på att man flyttar servicefunktionerna från stadskärnan där de låg väl samlade till externa lägen som tvingar kunderna att åka mer och längre. Inte ens de som bor i stadskärnorna kan längre gå och handla, även de måste nu åka.

Detta självskadebeteende drabbar både befolkningen och miljön och måste upphöra!

Mikael Rosén, Kent Svens, Andreas Johansson


Facebooktwitterlinkedin

• Ny teknik ger mer trafik

Många tycks tro att den nya teknik som det talas så mycket om ska ge mindre biltrafik i framtiden. Det är en fantasi utan grund i verkligheten eller vetenskapen. I själva verket talar allt för att det blir tvärtom.

Elbilar. En elbil är typiskt sett relativt dyr i inköp men kostar oerhört lite att köra. Milkostnaden för ”drivmedel” dvs el är ca 3-4 kronor per mil. För en ”fossilbil” är motsvarande kostnad ca 5-15 kronor. En bussresa kostar ca 10 gånger mer än motsvarande resa med en elbil. All erfarenhet och ekonomisk vetenskap säger att när något blir betydligt billigare så ökar användningen. Övergången till elbilar kommer därför att (kraftigt) öka bilkörningen.

Självkörande bilar och bildelning. Kombinationen kan möjligen leda till färre fordon, men den ger ökad trafik. Ett sådant fordon fungerar som en taxi på så sätt att fordonet får en tomkörning som typiskt sett är lika lång som den nyttiga resan. Det är därför taxi har framkörningsavgifter. Viss samordning kan naturligtvis förekomma vilket minskar effekten. Forskare i Kalifornien har beräknat nettoeffekten till en faktor 1,7. Det innebär att 1 kilometers nyttig transport leder till 1,7 kilometers fordonstrafik. Om alla skulle åka lika mycket som idag men göra det med delade självkörande bilar skulle biltrafiken öka med 70%!

Internethandel. Det traditionella sättet att frakta varor till butiker där de hämtas av kunden är mycket effektivt och bygger på samordnade transporter hela vägen utom den sista sträckan från butiken till hemmet. Med e-handel upphör samordningen redan hos tillverkaren, eller i bästa fall grossisten. Ett fåtal större samordnade leveranser ersätts av ett mycket större antal små leveranser. Till detta kommer all returhantering. Jämfört med butikshandel returneras en förhållandevis stor andel av de varor som beställs på internet. Även returerna måste transporteras, ofta till utlandet. Problemet är så stort att regeringen har beställt en särskild utredning av frågan.

Vart och ett av dessa nya inslag i vårt samhälle leder till ökad trafik och tillsamman kommer effekterna att bli dramatiska. Till detta kommer de ”gamla” anledningarna till ökad trafik, dvs befolkningsökning och ökad arbetspendling.

Även om det kommer att dröja något decennium innan vi ser effekterna full ut så är de redan fullt märkbara. Vi måste därför ta vårt ansvar och redan nu planera vårt samhälle utifrån den mycket kraftiga trafikökning vi nu lägger grunden till. Alternativet är att våra barn får tillbringa orimligt mycket av sina liv i oändliga bilköer i samhällen som inte fungerar.

Mikael Rosén, Kent Svens, Veronika Zetterberg


Facebooktwitterlinkedin

• Falualliansen tar ansvar för en hållbar utveckling i Falun

I artiklar på insändarsidorna i DT och DD samt på sociala medier har både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommenterat våra beslut i fullmäktige om budget 2020 och i socialnämnden angående Dialogen.

Synpunkten att vi anvisat för lite pengar på snart sagt alla områden är lätt att bemöta då vare sig V eller S har det resultat i budgeten som krävs om vi inte ska låna pengar av nästa generation. Här har V på något underligt sätt hävdat att man har stöd av experterna på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Det är fel. Har man stora investeringsbehov, som Falun har, bör överskottet vara minst de två procent vi strävat efter i Falualliansen. Vilket SKL bekräftar.

Socialdemokraterna har i år över huvud taget inte tagit ansvar för socialnämndens budget. Ett befarat fortsatt stort underskott i förhållande till budget måste hanteras! Vi har tagit del av socialförvaltningens analys av verksamhetens olika ansvarsområden. Många insatser är lagstyrda och har en kostnadsutveckling som är svår att hantera. Vi jobbar därför tillsammans med förvaltningen för att hitta alternativa insatser som går att hantera ekonomiskt. Bland annat försöker vi rekrytera fler familjehem i egen regi och resursgruppen förstärks därmed för detta. En del av den satsningen handlar om att rikta mer öppenvård till våra familjehem och att det arbetet utgår från resursgruppen istället för Dialogen. I Falualliansens budget har vi avsatt medel för utveckling av arbetet ”Tillsammans för varje barn” vilket också riktas mot förebyggande arbete bland barn och unga.

Andra insatser har vi hela ansvaret för och här har vi försökt hitta effektiviseringar för att våra insatser skall bli mera sammanhållna sett ur den enskilde behövandes perspektiv. Det är här vi tror att Dialogen kan utvecklas. Vi skall inte avveckla Dialogen, vilket vissa vill ge sken av! Vi vill också utveckla samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Falualliansen tar ansvar för en hållbar utveckling i Falun. Vi bygger dessutom vårt arbete under den här mandatperioden på målen i Agenda 2030. Det innebär bland annat en prioritering av klimat, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Välkommen att delta i det arbetet.


Facebooktwitterlinkedin

• Bättre trafik för bättre miljö!

Trafik och miljöpåverkan hänger ihop. Lustigt nog försöker de rödgröna partierna få oss att tro att deras trafikpolitik skulle vara miljövänligare än vår. Men hur ser det ut egentligen?

I Falun slår de sig för bröstet. Visserligen har trafiken i centrum ökat, men man har ju flyttat en liten del av den ett kvarter närmare Tisken. Storslaget i deras egen självbild, men det innebär självklart ingen som helst förbättring för miljön. Samma sak med den del av trafiken som flyttats några kvarter åt andra hållet. Den enda verkliga effekten av den rödgröna politiken är att trafiken har minskat där den bäst behövs. Dvs i anslutning till butiker, restauranger och andra serviceinrättningar. Nu finns trafiken i stället där den ger mest problem för framkomlighet och buller. För att inte tala om att utsläppen givetvis har ökat.

För många år sedan spärrade de röda av Slaggatan med en telefonkiosk (såna fanns på den tiden). När vi fick tillbaka makten rev vi den och släppte fram trafiken igen. Ingen har någonsin föreslagit att dumheten ska upprepas.

Ett antal år senare fick man för sig att stänga av Södra Mariegatan, vilket skapade jätteproblem. Vi öppnade den igen men gjorde en smartare trafiklösning. Ingen har kommit på idén att stänga av den igen.

Historien upprepar sig. De senaste åren har man stängt av eller begränsat Stigaregatan, Östra Hamngatan och Korsnäsvägen genom stan. Återigen faller det på oss att återställa Faluns ”blodomlopp”.

De röda har också ett förslag att strypa hela Korsnäsvägen. Därmed tvingas ännu mer trafik upp på Kungsgårdsvägen som redan är överbelastad. Mot våra protester drev man också igenom att all trafik till och från det nya bostadsområdet Surbrunn ska gå via Kungsgårdsvägen. Vi har i stället föreslagit smartare på- och avfarter så att trafiken kan gå på Korsnäsvägen som har betydligt bättre kapacitet och ger mindre störningar för de boende.

Det är uppenbart att det krävs borgerligt styre för att få ett Falun som både fungerar och är miljövänligt. Kom ihåg det den 7 april!

Mikael Rosén (m), tidigare kommunalråd

Veronica Zetterberg (m), Ordförande Serviceutskottet


Facebooktwitterlinkedin

Jämställdhet är en frihetsfråga

För oss Moderater är jämställdhet en frihetsfråga. I dag utmanas jämställdheten i Sverige i hög grad av ett omfattande utanförskap. Och när möjligheterna till jobb och egen försörjning är för få, riskerar även jämställdheten att minska. Det märks inte minst i hur utrikes födda kvinnor lämnas utanför arbetsmarknaden då det skiljer nästan 20 procentenheter mellan utrikes och inrikes föddas sysselsättningsgrad. Detta vill vi Moderater ändra på för att skapa ökad tillväxt och förbättrad gemensam välfärd. Inte minst med tanke på den alltmer märkbara arbetskraftsbristen inom vissa yrken i länet. Falu Kommuns sätt att arbeta med så kallad jobbmatchning för att få fler personer i arbete har varit mycket lyckosam och det här arbetssättet vill vi ska få fortsatt hög prioritet – inte minst för att få fler nyanlända kvinnor i arbete.

Willkommen bei der Arbeit! Bienvenue au travail! Welcome to work!

Catharina Enhörning (M)
Falun


Facebooktwitterlinkedin

Vi ska lösa trafikfrågan!

Att trafikföringen i Falun har stora problem torde väl de flesta som vistats utomhus ha upptäckt vid det här laget. Inte minst ombyggnaden av södra centrum har skapat en trafikmiljö som knappast är hållbar i längden och som förvärras i takt med att Faluns målsättning om ett ”större Falun” förverkligas. Självklart kan vi inte ha det på detta sätt.

Moderaterna har gått till val på att lösa trafikproblemen och vi har inte ändrat oss på den punkten.

Vi har idag ett antal gator som är mycket hårt trafikbelastade, inte bara södra centrum. Nybrogatan och Svärdsjögatan har med tiden fått ta emot allt större trafikflöden och flera korsningar och utfarter likaså. Trafikföringen måste ses som en helhet. Om vi vill lösa trafikproblemen så måste det ske utifrån fakta och med hjälp av verklig expertis och det måste ske snabbt. Vi kan inte vänta med detta och vi har inte råd att återigen låta ett antal pratglada politiker sätta agendan.

Vi har nu ett åtgärdsprogram i flera steg som kommer att sättas igång i vår, vilket är bra. Delar av det debattörer efterfrågat finns redan beslutat i det programmet, såsom bättre skyltning bland annat.

Vi startar nu också en utredning för att ta fram en helhetslösning som är hållbar i ett längre perspektiv.

I ett Falun som växer och har ambitioner att vara en dynamisk stad med framtidstro måste naturligtvis trafikflödena fungera.

Mats Dahlberg (M)
Kommunalråd Falun

Kent Svens (M)
Vice ordförande miljö och samhällsbyggnadsnämnden


Facebooktwitterlinkedin

Chockhyror – absolut inte!

Moderaternas bostadspolitik förbättrar för alla

Osanningar
Hur ska väljarna kunna få klarhet, när politiker medvetet misskrediterar vårt parti? Det målas medvetet upp en förfalskad bild av vår politik för att skrämma hyresgäster och väljare. Moderaterna har alls inga förslag om att införa marknadshyror eller någon chockhöjning av hyror. Vi står för ett socialt ansvar! Vi ser dock liksom seriösa bedömare ett behov av att förbättra regelverket för hyressättning.

Bristande bostadspolitik
Den icke fungerande bostadsmarknaden i Sverige hämmar tillväxt, jobb, integration, hindrar unga från att få sin första bostad, bidrar till trångboddhet och sociala problem. Bostadsbyggandet har kraftigt minskar under 2018, trots behovet. Socialdemokraterna visar ingen handlingskraft, har ingen egen bostadspolitik. Undermålig styrning och företagens ensidiga byggande har lett till både brist och överkapacitet. Regeringens enda satsning, byggsubventionerna på 11,3 miljarder, är verkningslös och attraherar inte branschen. Färska siffror från riksdagens utredningstjänst visar att knappt fem procent av byggsubventionerna nyttjats. Bristen på helhet gör att det händer för litet.

Bostaden är viktig för människor
Vi måste också göra det enklare för fler att äga sitt boende. Det handlar om människors drömmar om ett eget boende! Men är man hyresgäst måste man kunna känna trygghet över hyresutvecklingen.

I Falun är planerna 300 bostäder/år, som vi står bakom. Kopparstaden kan klara 75 av dessa. Det innebär att även andra aktörer måste bygga och få lämpliga förutsättningar. Ett kommunalt initiativ till samtal är viktigt för att få effekt.

Förändringar behövs!
Grundproblemen kan enbart lösas genom reformer som förkortar, förenklar och minskar kostnaderna i byggprocessen och skyndar på genomförandet. Exempel är planering, regler för att frigöra mer byggbar mark, nya idéer behövs också för att släppa in de unga på bostadsmarknaden. Det behövs ett helhetsgrepp, en långsiktig och hållbar bostadspolitik.

En röst på moderaterna säkerställer en bostadspolitik för alla, oavsett boendeform.
Facebooktwitterlinkedin

Svar på Charlotte Osters (S) debattartikel om Moderaternas hyrespolitik

Hur ska väljarna kunna få klarhet, när politiker medvetet misskrediterar partier och för fram rena osanningar? Charlotte Oster gör sig skyldig till detta, långt från det ”vuxna samtalet”. Hon målar först upp en medvetet förfalskad bild av vår politik, som hon sedan kritiserar och förfasas över.

Moderaterna har alls inga förslag om att införa marknadshyror eller någon chockhöjning av hyror! Vi står för ett socialt ansvar! Vi ser dock liksom seriösa bedömare ett behov av att förbättra regelverket för hyressättning.

Charlotte Oster bygger delar av sin debattartikel på en rapport från den ideologiskt närstående Hyresgästföreningen. Den speglar i huvudsak storstäderna. Den icke fungerande bostadsmarknaden i Sverige hämmar tillväxt, jobb, integration, hindrar unga från att få sin första bostad, bidrar till trångboddhet och sociala problem. Bostadsbyggandet kraftigt minskar under 2018, trots behovet.

Socialdemokraterna visar ingen handlingskraft, har ingen egen bostadspolitik! Undermålig styrning och företagens ensidiga byggande har lett till både brist och överkapacitet. Regeringens enda satsning, byggsubventionerna på 11,3 miljarder är verkningslös, som inte attraherar branschen. Färska siffror från riksdagens utredningstjänst visar att knappt fem procent av byggsubventionerna nyttjats.

Vi måste också göra det enklare för fler att äga sitt boende. Det handlar om människors drömmar om ett eget boende!

I Falun är situationen en annan än i storstadsområdena. Charlotte Oster skriver att politiken, genom Kopparstaden AB kan styra helt. Detta är dock en sanning med modifikation. Kopparstaden kan klara att bygga 75 lägenheter/år. Planerna i Falun är 300 bostäder/år. Det innebär att även andra aktörer måste bygga och få lämpliga förutsättningar. Ett kommunalt initiativ till samtal är viktigt för att få effekt.

Grundproblemen kan enbart lösas genom reformer som förkortar och förenklar byggprocessen och skyndar på genomförandet. Exempel är planering, regler för att frigöra mer byggbar mark, nya idéer behövs också för att släppa in de unga på bostadsmarknaden.

Det behövs ett helhetsgrepp; en ny långsiktigt hållbar bostadspolitik.

En röst på Moderaterna säkerställer en bostadspolitiken för alla, oavsett boendeform.

FALUMODERATERNA

Kent Svens (M), Jan E Fors (M) och Gustav Kyrk (M)

 

 
Facebooktwitterlinkedin

Gemensam vilja till utveckling av nytt kulturkvarter i Falun

Idag yttrade sig kommunstyrelsens ledningsutskott över Landstinget Dalarnas kultur och bildningsplan för nästa mandatperiod. Kultur och idrott är en del av Faluns identitet. Efter de senaste årens satsningar på Lugnet och Kulturhus tio14 vill vi nu gå vidare. Vi ser potential i och möjligheten att skapa ett kulturkvarter vid Magasinet och det gamla stationsområdet. Här finns förutsättningar för nya miljöer för konserter, teater, nöjen och evenemang. Det skulle ge Falun ett utvecklat kultur- och nöjesliv.

– Kulturen har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Därför är det jätteviktigt att vi som residensstad i Dalarna, och värdkommun för flera av länskulturinstitutionerna, yttrar oss när Landstinget vill ha våra synpunkter på planerna framöver, säger Jonas Lennerthson (S) ordförande i kultur och fritidsnämnden.

Ett nytt konserthus för bland annat Dalasinfoniettan finns med i förslaget till regional kultur- och bildningsplan. Samtidigt framgår det inte vilka krav som avses för att en scen ska anses ha konserthuskvalitet. Detta hoppas vi ska förtydligas innan planen antas under hösten.

Länskulturinstitutionerna och Dalasinfoniettans placering i länet har debatterats under våren. Vi presenterade då tre förslag till lösning för Dalasinfoniettan. Nu tar vi fram fördjupade underlag för två av dessa.

– Vi anser att det finns ett värde i att kulturinstitutionerna finns samlade i residensstaden. Förutom att jobba vidare med förbättringar av Kristinehallen så är vi nu överens om att direkt efter sommaren initiera en förstudie om att utveckla stationsområdet i riktning mot ett kulturkvarter med ett rikt innehåll, säger Joakim Storck (C), kommunalråd.

Det ena förslaget handlar även i fortsättningen om en om- och tillbyggnad av Dalasinfoniettans befintliga konsertlokal i Kristinehallen. Det andra förslaget som vi nu går vidare med bygger på idén om ett kombinerat konsert- och teaterhus på stationsområdet mellan Magasinet och lokstallarna.

– Vi står inför hotet att för oss viktiga länskulturinstitutioner överväger att byta ort. Då är det en styrka för Falun om det finns en politisk enighet, när vi för diskussioner med landstinget. Vi ser det som oerhört viktigt för Faluns utveckling att bygga vidare med en plattform för kulturell- och idrottslig utveckling, säger oppositionsrådet Jan E Fors (M).

Det nya är att vi vill ta ett samlat grepp om hela stationsområdet och låta kulturen vara grunden för den fortsatta utvecklingen av området. Det handlar om att titta på fysiska förutsättningar, vilka funktioner som kan utvecklas med hänsyn till befintlig verksamhet, och hur arkitekturen hos Magasinet och lokstallarna kan tas tillvara för att ge området karaktär.

– Kulturen kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden. Det är viktigt att Falun som residensstad fortsätter att utvecklas i den riktningen säger Maj Ardesjö (Mp), vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

I våra planer ser vi en samverkan mellan kommun, landsting, privata aktörer och kulturföreningar. Ett sådant samarbete garanterar dynamik och utveckling och blir en kulturell magnet. Parallellt arbetar vi med utveckling av nuvarande Kristinehallen. Dialog och samspel är nyckelorden för ett gott framtida resultat.

Vi instämmer annars i de formuleringar som finns i kultur- och bildningsplanen om att samverkan bör stärkas inom länet, och särskilt mellan Falun och Borlänge som de största kommunerna.

– Kultur och bildning är ett centralt och utmärkande karaktärsdrag för Faluns identitet och profil. Det vill vi säkerställa att det fortsätter att vara, säger Jessica Wide (S) kommunalråd.

Den fortsatta dialogen är avgörande. Landstinget Dalarna måste vara sammankallande och ta initiativ till dialog med kommunerna gällande både Dalasinfoniettan, Musik i Dalarna och länskulturen som helhet. Endast på så sätt kan vi få till stånd ett länsövergripande ansvar och engagemang.

 

Joakim Storck (C), kommunalråd
Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Jessica Wide (S), kommunalråd
Maj Ardesjö (Mp), vice ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Jan E Fors (M), oppositionsråd
Facebooktwitterlinkedin