Föreningen

Arbetet leds av vår styrelse, som består av:

Anton Peterson, ordförande
Anders Lindh, vice ordförande
Andreas Johansson, kassör
Tina Sjöström, sekreterare
Veronica Zetterberg, Moderatkvinnoansvarig
Carl Ström, medlemsansvarig
Mats Dahlberg, gruppledare
Nils Juhlin, MUF

Tappade uppkopplingen