Vår politik

Valbudget 2019

Falumoderaternas valbudget för 2019 är baserat på våra politiska idéer och vår lokala valplattform. Vi har också utgått från de gemensamma planeringsförutsättningar som delgivits oss. Vi presenterar våra förslag nämnd för nämnd och vid varje nämndpresentation finns en beskrivning och budgetmål, därefter följer våra satsningar/förslag. Vi presenterar också vad som skiljer vår budget från majoritetens.

Moderaternas politik är för alla
Nya Moderaterna i Falun har förberett sig väl. Vi har en berättelse om Falun: Genom lyssnande, politiska möten, Works-shops och erfarenheter från innevarande mandatperiod. Vi är också förberedda att tillsammans med först och främst allianspartier förvalta en valseger, så vår budget blir verklighet. Falu Kommun omsätter 3,3 miljarder kronor, som skall användas för falubornas bästa.

När Moderaterna går till val med devisen ”Lika för alla”, menar vi inte att allt blir lika för alla. Men alla måste få samma möjlighet, oavsett kön, etnicitet och bakgrund och personliga omständigheter. Den enskildes engagemang och arbetsvilja ska sedan ha betydelse. Men i vårt samhälle betyder likväl ”Lika för alla” att det skall finnas ett lika skyddsnät och stöd; helst ett temporärt stöd, men ingen skall fara illa i Sverige. Det ger också en tydlig anvisning i integrationspolitiken.

Lokal politisk idé
I den lokala politiken är allt anpassat just för faluborna och de olika behov, krav och synpunkter som faluborna ser. Vi ser lyhördhet och vår förmåga att skapa verklighet bakom förslag som en styrka och framgångsfaktor. Vi har också respekt för förvaltningarnas förslag, då de möter faluborna varje dag i praktisk verklighet. Vi har också hållit tillbaka budgeten mer än majoriteten, då vi vill klara utmaningar 2020-21, särskilt inom omvårdnad, men även eventuella volymökningar inom skolan, som inte är budgeterade samt ev relativa försämringar på intäktssidan (staten).

Våra fyra moderata nationella valpunkter blir lokala
Ekonomi och arbete – Vi tar ansvar för ekonomin vilket behövs under de närmaste åren, då Landsting och kommuner i landet kommer att behöva 63 miljarder kronor för att behålla nuvarande välfärd. Vi satsar på ”Vuxenslussen” för att människor skall komma ut på arbetsmarknaden. Vi satsar också på bostadsbyggande med olika upplåtelseformer.
Sjukvård och utbildning – Vår budget är särskilt inriktad på skolans område särskilt förskola och grundskola med fritidshem. Det är här vi gör vår stora markering, viktigt för Falun, alla elever och de nyanlända och för Sveriges framtid.
Lag och ordning – Här samarbetar vi inom Centrala stadsrum, där vi tillsammans verkar för ordning. Ungdomsuppföljare, satsning på fritidsgårdar är andra åtgärder. Vi tror också på fler bostäder i centrum för mer liv och rörelse.
Integration – Arbete, bostäder och föreningsliv, liksom de sociala rummen är viktiga för ökad integration.

Ladda ner hela valbudgeten här (som pdf) >>

Tappade uppkopplingen