Stefan Eriksson – Riksdagkandidat

Stefan Eriksson – Riksdagkandidat

Liberalkonservativ fritidspolitiker som brinner för demokrati – demokrati måste få ta tid.

Som förtroendevald försöker jag lyssna på de jag företräder och driva deras linje i möjligaste mån i alla sammanhang. I partiets interna demokratiska process argumenterar jag för den linjen så långt som möjligt men jag accepterar majoritetsbeslut då det är en viktig del i demokratin. Skulle ett beslut gå emot min personliga övertygelse är jag dock beredd att gå emot en majoritet – och ta konsekvenserna för det.

För mig är dialog viktigt, dialog med människor. Som förtroendevald skall man representera människor och för att kunna göra detta måste man ha en aktiv dialog. Utan dialog är det svårt att veta vad människor vill och tycker, då är risken stor att man bara representerar sig själv.

Jag brinner för en aktiv och levande landsbygd där människor kan bo och verka med fungerande service och företagande. Min grundsyn är att vi själva måste ta tag i våra egna utmaningar om detta skall lyckas, vi kan inte förvänta oss att ”någon annan” skall lösa det åt oss.

Politiker ska skapa förutsättningar och möjligheter men det är individens ansvarar att själv göra det bästa av dessa förutsättningar och möjligheter.

Här nedan är några exempel på sådant jag vill arbeta för.

Bättre förutsättningar för våra företag:

 • Göra det enklare och billigare att anställa
 • Ta bort krångliga regler och minska antalet regler
 • Större möjligheter för lokala företag att delta i upphandlingar, inte enbart pris som styr

Väl fungerande infrastruktur och kommunikationer:

 • Vägar och järnvägar där bilar, lastbilar och tåg tar sig fram – i tid
 • Tillgång till bredband även på landsbygden, viktigt för såväl företag som individen
 • Fungerande telefoni för alla, särskilt viktigt för äldre som bor på landsbygden

Tillgång till gemensam service inom rimligt avstånd:

 • Ge lokala butiker och serviceföretag ökade möjligheter att tillhandahålla olika servicefunktioner
 • Idag finns t. ex. apoteksombud och ombud för systembolaget, detta kan utvecklas och utökas med fler funktioner
 • Använda ny teknik för att ge service, självservice via nätet men även personlig service

En skola med fokus på kunskap och bra kvalitet:

 • Använda ny teknik och nya lösningar i skolan för såväl lärare som elever, skolan måste följa med utveckling i samhället!
 • Undervisning, föreläsningar, möten och konferenser via nätet är bra för miljön samtidigt som det ger ökade möjligheter
 • Bättre lärarutbildning, både grundutbildning och fortbildning

Stefan Eriksson, 50 år, Digital koordinator GAGNEF

Nuvarande uppdragGruppledare i kommunfullmäktige
Ledamot i Landstingsfullmäktige
Ledamot i förbundsstyrelsen
E-post, hemsida, blogg, Facebooksida osv.stefan.eriksson@moderaterna.se
facebook.com/stefan.j.eriksson
facebook.com/moderatstefan
linkedin.com/in/stefanjeriksson
 Jag vill arbeta för ett aktivt och levande Dalarna där människor kan bo och verka med fungerande service och företagande. En förutsättning för detta är bra infrastruktur och tillgång till gemensam service inom rimligt avstånd.
Bra skola och utbildning är helt avgörande för Dalarna och Sverige och något av min hjärtefråga. En annan fråga som jag anser är prioriterat i dagens omvärld är vår yttre och inre säkerhet och det med extra fokus på försvaret.
Jag vill vara hela Dalarnas representant i riksdagen och jag tänker arbeta för att förtjäna det förtroendet varje dag.