Föreningsstyrelsen

Ordförande Birgitta Eriksson-Granqvist     

Birgitta.granqvist@hotmail.com        

070-5719236

V ordförande Lotta Gunnarsson                 

lotta.gunnarsson@moderaterna.se  

070-3345745

Sekreterare  Helena Giliusson                     

helena.giliusson@gmail.com           

070-2829167

Val och kampanjledare Karin Winqvist       

 karin.rolf.winqvist@telia.com           

070-2465715

Gertrud Jernberg Zernig                              

g.jernbergzernig@hotmail.com       

070-2404554

Håkan Berggren                                           

h.berggren@telia.com                       

070-6455677

Cecilia Tomtlund                                          cecilia.tomtlund@dalamoderaterna 

073-5894865